Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland

Een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen.

micheile-dot-com-X5lvHT7OpMo-unsplash

Uitspraken

Op deze pagina vindt u de uitspraken die de onafhankelijke klachtencommissie heeft genomen naar aanleiding van klachten gericht aan één van de aangesloten corporaties.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie, dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen via ons klachtenformulier.

straatbeeld