pexels-tanathip-rattanatum-2026451

Indienen klacht

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie die klachtsituaties beoordeelt en onpartijdige uitspraken doet. De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is er voor alle huurders van de aangesloten corporaties.

Mocht u niet in staat zijn om digitaal het formulier in te vullen, dan kunt u het formulier downloaden en per post toesturen naar onderstaand adres. Indien u meer ruimte nodig heeft om uw geschil toe te lichten, dan kunt u een bijlage toevoegen.

Postadres:
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP Dordrecht

Klachtenformulier

Persoonsgegevens

Klacht

500 tekens resterend
250 tekens resterend

Hoorzitting

Als de Klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt wordt er een hoorzitting gepland. U wordt hiervoor uitgenodigd. Als u dat wenst, dan kunt u een tweede persoon als adviseur meenemen of u laten vertegenwoordigen. De Klachtencommissie verneemt graag of u van de gelegenheid gebruik maakt en wie u meeneemt of wie u vervangt.

Bestanden

Controleer of u de volgende stukken in uw bezit heeft en voeg kopieën hiervan toe aan dit klachtenformulier:

  • De huurovereenkomst (verplicht).
  • De eventueel van toepassing zijnde algemene huurvoorwaarden ofwel het huurregelement.
  • De eventueel van toepassing zijnde servicecontract.
  • De schriftelijke klacht, die u heeft gezonden aan uw corporatie.
  • Het antwoord van de corporatie op uw schriftelijke klacht (indien van toepassing).
  • Alle overige stukken die u noodzakelijk acht voor de beoordeling van uw klacht.

Sleep bestanden hier of...
  • Maximale bestandsgrootte: 14,11 MB

Met het invullen en insturen van dit klachtenformulier, geeft u de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland toestemming om de door u verstrekte gegevens te beheren en te verwerken ten behoeve van de behandeling van uw klacht over uw woningcorporatie. Raadpleeg voor meer informatie onze Privacystatement .