micheile-dot-com-fEykiYD9Vk0-unsplash

Uitspraken

Hier vindt u de uitspraken die de onafhankelijke klachtencommissie heeft genomen naar aanleiding van de hoorzitting.

Categorieën

Ongelijke vloer

Onderhoud
Woonbron IJsselmonde 2129 2021

De wijze van overname (indeplaatsstelling) door klager

Dienstverlening
Woonbron IJsselmonde 2130 2021

Ondeugdelijke electriciteitsvoorziening

Onderhoud
Wassenaarsche Bouwstichting 2131 2021

Overlast van de buren

Overlast

Uitgevoerde renovatie inzake mechanische ventilatie

Onderhoud

Geluidsoverlast van de buren

Overlast

Vergoeding gevolgschade van lekkage

Financieel

Geluidsoverlast en pesterijen van de buren

Overlast
Rijswijk Wonen 2136 2021

Geluidsoverlast en schade van chloor

Financieel, Overlast

De wijze van de reparatieverzoeken

Dienstverlening, Onderhoud
Wonen Midden Delfland 2138 2021

Uitvoering werkzaamheden en bejegening

Dienstverlening, Onderhoud
Staedion 2139 2021

Contractueel erkennen medehuurderschap

Dienstverlening

Achterstallig onderhoud

Onderhoud
Woonbron Delfshaven 2141 2021

Onjuiste plaatsingen keuken en schade berging

Onderhoud, Dienstverlening
Rijswijk Wonen 2142 2021

Opvolging reparatieverzoeken

Onderhoud

Ongewenst uitschrijven op huurcontract

Dienstverlening
Woonbron IJsselmonde 2144 2021

Mutatieonderhoud wen ondertekening Huurovereenkomst

Onderhoud, Dienstverlening

Vergoeding tijdelijke uithuizing als gevolg renovatie

Financieel
Rijswijk Wonen 2146 2021

Weigering opheffing blokkade woonruimtesysteem

Dienstverlening
Rijswijk Wonen 2147 2021

Stankoverlast

Overlast
Woonbron Delft 2148 2021